تبلیغات
انجمن فوتبال رومیز خراسان رضوی - مشهد مقدس میزبان مسابقات فوتبال رومیز کشوری در دوبخش بانوان و آقایان در مورخه های 23 مهرماه لغایت 25 مهرماه